Yazdır Sizi Arayalım Başa Dön

TURLAR

ROMA DÖNEMİ :

Mauretania Tingitana Kuzeybatı Afrika’da bulunan antik bir Roma eyaleti. Eyalet kabaca modern Fas’ın kuzeyini ve İspanyanın Ceuta ve Melilla şehirlerini kapsar ve sınırları yarımadanın kuzeyinden, Cebelitarığın karşısından, güneyde Chellah (ya da Sala) ve Volubilis kentlerine, doğuda ise Oued Laou nehrine kadar uzanırdı. Eyalet adını başkenti Tingis ( modern Tanca) kentinden alır. En büyük kentleri arasında Volubilis, Lixus, ve Tamuda sayılabilir.

Kuzey Afrika ve Fas, Akdeniz uygarlığına erken klasik dönemde Fenikeli tüccarlar ve koloniler sayesinde -oldukça yavaş ve geç- dahil olmuştur. Fenikelilerin gelişiyle, Akdeniz’in bu stratejik köşesi Roma’nın ilgi alanına girmiş ve kısa süre sonra da bu bölge Moritanya Tingitana adıyla Roma’ya dahil olmuştur. 5. yüzyılda bölge Vandallar ve Vizigotların eline geçti. Bunu, Bizans idaresi izledi. Ancak hiçbirisi, Fas’ın yüksek dağlarındaki Berberîleri hüküm altına alamadılar.
Bölgenin bilinen ilk yerleşikleri sonradan Kartacalılar olarak adlandırılacak olan Fenikelilerdir. Fenikelilerin bu bölgede oluşturdukları en büyük ticaret kolineleri olarak Lixus ve Volubilis kentleri sayılabilir. Kral Juba II’nin oğlu Moritanya’lı Ptolemaios’un 40 yılında ölmesinin ardından Moritanya toprakları İmparator Claudius tarafından Mauretania Caesariensis ve Mauretania Tingitana adlarıyla iki ayrı eyalet olarak organize edilmiştir. Mauretania Tingitana’nın en önemli ihraç kalemi deniz kabuklarından elde edilen bir tür mor boya ve değerli ağaçlardır.

MOR RENK VE MUM YAKMAK: Mor renk, duygu rengi olarak kabul edilir, kişiye mistik bir güç ve bir yücelik getirdiğine inanılır, metafizik gücü ve ruhaniliği simgeler, inancın, dinin sembolüdür. Mum yakma ise Hıristiyanlık öncesi dönemde de vardı, ibadetle bütünleşmeyi simgeler, Hıristiyanlık döneminde, duanın sembolü olarak algılanır, yaşamı, sürekliliği ve İsa Mesih’le bütünleşmeyi ve içleşmeyi simgeler.
Tingitana ayrıca Romaya ürettiği tarım ürünlerinin yanında aslan ve leopar gibi egzotik hayvanları da satmıştır. Yerel Mauri kabileleri Roma ordusu tarafından hafif süvari olarak tercih edilen değerli askerlere sahipti. İmparator Diokletianus’un 296 yılı tarihli yönetim reformununa ardından, bölge Galya Praetorian Prefektürlüğünün yönetim alanındaki Hispania Diocese’sine bağla bir ileri karakol olarak varlığını sürdürmüştür. Bölge 5.yy. da Gunderic komutasındaki Germen kökenli Vandalların hakimiyeti altına girmiş, 533 yılında ise eyalet Bizanslılar tarafından tekrar fethedilerek Roma topraklarına katılmıştır.
Kuzey Afrikanın Emeviler tarafından fethedilmesiyle birlikte bölge Müslümanlar tarafınan “Batı” anlamına gelen al-Maghrib adıyla yeni bir eyalet olarak düzenlenmiştir.

Kategoriler: Fas Tarihi