Yazdır Sizi Arayalım Başa Dön

TURLAR

FAS – MOROCCO Renklerin ve güneşin ülkesi Fas; Fas (Arapça: El Mağrip), resmî olarak Fas Krallığı , Kuzey Afrika’da yaklaşık olarak 32 milyon nüfusa ve 447,000 km2 yüzölçüme sahip bir ülkedir. Başkenti Rabat ve en büyük şehri de Kazablanka’dır. Fas’ın, Atlantik Okyanusu’dan, Cebelitarık Boğazını çevreleyip Akdeniz’de son bulan uzun bir sahil şeridi vardır. Doğudan Cezayir, Kuzeyden İspanya (boğaz boyunca bir denizden bir sınır ve Ceuta ile Melilla adlarında iki küçük […]

Kategoriler: Fas Tarihi

BERBERİLER: Berberi Fas : Bugünkü Fas topraklarındaki ilk yerleşimler Cilalı Taş Devri’ne (M.Ö. 8000 yıllarından kalma, Capsian kültürüne ait kalıntılar) aittir. Kalıntılar, o devirde Fas’ta büyük bir kuraklık yaşandığını göstermektedir. Birçok teorisyen, Berberilerin ataları olarak kabul ettikleri “Amazigh” adında bir halkın bu devirde var olduğuna inanır. Büyük ihtimalle, bu halkın Fas topraklarına gelişi ve bu topraklarda tarımın başlaması aynı tarihlerdir. Daha sonraları, klasik dönemde Fas, Moritanya olarak anılmaya başlanmıştır. Berberiler; […]

Kategoriler: Fas Tarihi

ROMA DÖNEMİ : Mauretania Tingitana Kuzeybatı Afrika’da bulunan antik bir Roma eyaleti. Eyalet kabaca modern Fas’ın kuzeyini ve İspanyanın Ceuta ve Melilla şehirlerini kapsar ve sınırları yarımadanın kuzeyinden, Cebelitarığın karşısından, güneyde Chellah (ya da Sala) ve Volubilis kentlerine, doğuda ise Oued Laou nehrine kadar uzanırdı. Eyalet adını başkenti Tingis ( modern Tanca) kentinden alır. En büyük kentleri arasında Volubilis, Lixus, ve Tamuda sayılabilir. Kuzey Afrika ve Fas, Akdeniz uygarlığına erken […]

Kategoriler: Fas Tarihi

ORTAÇAĞ’DA FAS: 7. yüzyılda, İslam Devleti gücünün doruğundayken, Fas’taki ilk fethi Şam Emevileri’nin hizmetindeki bir komutan olan Ukba ibn Nafi komutasındaki İslam ordusu yaptı. 670 yılındaki bu ilk fethin ardından Ukba ibn Nafi’nin halefleri Fas’ın fethini tamamladılar ve 683 yılında ülkeye “Maghreb al Aqsa” (En Uzak Batı) adını verdiler. Uygulanan asimilasyon yaklaşık olarak bir asır sürdü. Yedinci asır boyunca, Arap kültürünün etkisi altında kalmış olan Berberilerin büyük çoğunluğu; Arapların kıyafet […]

Kategoriler: Fas Tarihi

FAS KRALLIĞINA GİDEN YOL: MOULAY İSMAİL: (1645 Sijilmassa – 22 Mart 1727 Meknes) 1672 – 1727 yılları arası Fas sultanıdır. Kuzey Fes’de 1667-1672 yılları arası Fes sultanlığı valisi olan Molla Şerif’in 7 ci çocuğudur. Fes şehrinde 1672 de kendisini Fas sultanı ilan etti. İktidardaki ilk 15 yılı tahtını sağlamlaştırmak için yeğeni molla Ahmed ben Mehrez ile mücadele etti. 82 yaşında öldüğünde yaklaşık olarak 750 eşinden 1042 -1171 olduğu tahmin ediliyor. […]

Kategoriler: Fas Tarihi

AVRUPALI KOLONİCİLER Portekiz İmparatorluğu ve Fransız Sömürge İmparatorluğu. 15. yüzyılda, Atlantik kıyılarındaki başarılı Portekiz saldırı ve istilâları Fas’ı derinden etkilememişti. Napolyon Savaşları’nın ardından gittikçe İstanbul’dan bağımsız hareket etmeye başlayan Mısır ve Kuzey Afrika ile Bey’lerin hükmü altındaki korsanlar Avrupa için kolonicilik bakımından cazip hale geldiler. İlk olarak Fransa, 1830’lu yılların başlarında Fas ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. Birleşik Krallık’ın Fas’taki Fransız nüfûzunu 1904 yılında tanıması Alman İmparatorluğu’nu kızdırdı. Haziran 1905 […]

Kategoriler: Fas Tarihi

BERBERİ FAS Bugünkü Fas topraklarındaki ilk yerleşimler Cilalı Taş Devri’ne (M.Ö. 8000 yıllarından kalma, Capsian kültürüne ait kalıntılar) aittir. Kalıntılar, o devirde Fas’ta büyük bir kuraklık yaşandığını göstermektedir. Birçok teorisyen, Berberîlerin ataları olarak kabul ettikleri Amazigh adında bir halkın bu devirde var olduğuna inanır. Büyük ihtimalle, bu halkın Fas topraklarına gelişi ve bu topraklarda tarımın başlaması aynı tarihlerdir. Daha sonraları, klasik dönemde Fas, Moritanya olarak anılmaya başlanmıştır. ROMA İDARESİ Kuzey […]

Kategoriler: Fas Tarihi